Çözümüyle yapıp atar mısınız?

3.0
17 Bir nehrin iki kıyısı arasında yolcu taşımacılığı yapan iki tekne vardır. 1. tekne A ve B iskeleleri arasında, 2.
tekne C ve D iskeleleri arasında gidip gelmektedir. Nehrin genişliği 40 m’dir.
Ciskelesi
A) 19-21/10
4
A iskelesi
DERECEDEN SORULAR
B) 19/1/
40 m
1
Aynı anda A ve C iskelelerinden çıkış yapan bu iki tekne sırası ile 80-
-m yol alıp durmuşlardır.
4
Buna göre 1. teknenin A ve 2. teknenin D iskelesine olan mesafeleri toplamı kaç metredir?
() 19/1/2
19
m ve 100
/C)
Biskelesi
D) 18 -/-
H