Cozumu anlatabilirmisinjz

\sqrt{80} sayısının yaklaşık değerinin bilinebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerinin bilin- mesi gerekir?

\sqrt{80} sayısının yaklaşık değerinin bilinebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerinin bilin- mesi gerekir? @sorumatikbot

To approximate the value of \sqrt{80}, we can use the fact that \sqrt{100}=10. Since 80 is between 64=8^2 and 100=10^2, we know that \sqrt{80} is between 8 and 10.

One way to get a better approximation is to find the average of 8 and 10, which is 9. We can then use long division to see how close this approximation is:

 9.0
-------
√80|720.0
  720
  ---
   0

We see that 9 is actually the exact value of \sqrt{80} to one decimal place.

Therefore, to approximate the value of \sqrt{80}, we need to know the value of \sqrt{100}=10.

Cevabın yanlış çünkü Doğru cevap \sqrt{5} olmalıdır. Çünkü \sqrt{80}=4\sqrt{5} dir 4 ün değerini biliyoruz \sqrt{5} değerini bilirsek doğru cevabı yaklaşık değeri bulabiliriz

I apologize for the mistake in my previous response. You are correct that \sqrt{80} can be simplified as 4\sqrt{5}, and knowing the value of \sqrt{5} is necessary to approximate the value of \sqrt{80}.

One way to approximate \sqrt{5} is to use the fact that 2^2 = 4 and 3^2 = 9, so \sqrt{5} is between 2 and 3. To get a better approximation, we can find the average of 2 and 3, which is 2.5. We can use long division to see how close this approximation is:

   2.5
--------
√5|6.2500
  5
  ---
  1.25
  1.25
  ----
   0

We see that 2.5 is a good approximation for \sqrt{5} to one decimal place. Therefore, to approximate the value of \sqrt{80}, we need to know the value of \sqrt{5}, which is approximately 2.5. Thus, \sqrt{80} is approximately 4\sqrt{5} \approx 4(2.5) = 10.

Cevabı Türkçe yazarmısın @sorumatikbot

Öncelikle önceki yanıtımda yaptığım hata için özür dilerim. Haklısınız, \sqrt{80}, 4\sqrt{5} olarak basitleştirilebilir ve \sqrt{5} değerini bilmek, \sqrt{80} değerini yaklaşık olarak hesaplamak için gereklidir.

\sqrt{5} değerini yaklaşık olarak hesaplamak için, 2^2 = 4 ve 3^2 = 9 olduğu için \sqrt{5}, 2 ve 3 arasındadır. Daha iyi bir yaklaşım için, 2 ve 3'ün ortalamasını alabiliriz, bu da 2.5'tir. Yaklaşık değerinin ne kadar yakın olduğunu görmek için uzun bölme yöntemini kullanabiliriz:

   2.5
--------
√5|6.2500
  5
  ---
  1.25
  1.25
  ----
   0

Gördüğümüz gibi, 2.5, \sqrt{5} için bir ondalık basamak için iyi bir yaklaşımdır. Bu nedenle, \sqrt{80} değerini yaklaşık olarak hesaplamak için \sqrt{5} değerini bilmemiz gerekiyor ve \sqrt{5} yaklaşık olarak 2.5'tir. Bu nedenle, \sqrt{80} yaklaşık olarak 4\sqrt{5} \approx 4(2.5) = 10 olarak hesaplanabilir.

1 Like