Çözümlü Cevap lazım

EGITIM DUNYABI
EGITIM DÜNYASI
EĞİTİM DÜNYASI
EĞİTİM DÜNYASI
Buna göre, bc iki basamaklı sayısı a raka-
minin kaç katıdır?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
15. İki basamaklı bir sayının 2 katının 4 eksiği,
birler ve onlar basamağı yer değiştirdiğinde
elde edilen sayıya eşittir.
Buna göre, bu sayı kaçtır?
A) 49 B) 53 C) 62
D) 64 E) 72
16. Rakamları bc = 8 ve a²b
= 4 koşullarını
sağlayan üç basamaklı bac sayılarının top-