Çözmeme yardım edin

Şekil-1’de renkleri dışında özdeş iki dikdörtgen karton Şekil-2’deki gibi merkezleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor.

a cm

Kesişim bölgesi

Bu dikdörtgenlerin kesişim bölgesinin ön yüz alanı 813 c * m ^ 2 ) ve kesişim bölgesi dışında kalan kısmının ön yüz alanı ise 16 ^ 2 * 0.9 ^ 3 * c m^ 2^ prime dir.

2 ^ 8

3 ^ 12

Buna göre Şekil-2’deki a değeri kaç cm’dir?