Çözmeme yardım edermisiniz?

5.1) A=5i+4j-k ve B=8i-j+4k şeklinde verilen vektörlerin SKALER ve VEKTÖREL çarpımlarını yapınız.
5.2) Yatay düzlemde bulunan bir cisme, yatay parelel, büyüklükleri eşit, aralarında 60 derecelik lik açı bulunan iki kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi 10 kök içerisinde 3 N olduğuna göre, kuvvetlerden her birinin büyüklüğü nedir.? (KAYNAK DÖKÜMAN SAYFA 97/ 5. SORU)
5.3) Ağırlığı 12 N olan yük şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre K noktasına bağlı ipteki gerilme kuvveti T kaç Newton dur. ( sin 37= cos 53= 0.6) (KAYNAK DOKÜMAN SAYFA 122/ 10.SORU)