Çözermisiniz ayrıntılı olarak

K ve L cisimlerine uygulanan net kuvvet ile cisimlerin kazandıklan ivmeler arasındaki net kuvvet - ivme grafi ği şekildeki gibidir.

A Net kuvvet (N)

18

12

6

Ivme (m/s)

4

6

2

K cisminin kütlesi my, L’ninki m, olduğuna göre,

oranı kaçtır

1 Like