Çözemiyorum ya yardimci olun lütfen

*f


otoğraf

-33 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta bulunan ideal bir X
gazının hacmi 11,2 litredir.
Bu gazın, hacmi 22,4 litreye sıcaklığı da 300 K e
çıkarıldığında basıncı kaç aim olur?
C) 4/9
D) 5/7 E) 3/5
A) 5/8
B) 3/8
159