Cozemedim de çozermisiniz

Alanı (x ^ 2 + 24x + 144) * b * r ^ 2 olan kare şeklindeki bir kartonun bir ucundan şekilde gösterildiği gibi kenar uzunluğu 4 birim olan bir karesel bölge çıkarılıp atı- liyor.

Buna göre kalan parçanın bir yüzünün alanını bi- rimkare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdaki- lerden hangisidir?

1 Like

3 Likes

Bence bu sorunun cevabı c seçeneği