Çözemedim çözer misiniz

BBB
lc
Yukandek şekilde aym dizlemde bulunan A, B,
Cve D noktalama dik olarak konulmuş direkler
günülmektedir. A B C ve D noktalan bir kanan
12 binim clam karenim köşeleri üzerindedir.
Bu direkterin uç noktalam olan K L M ve N
nicktalan arasma gergin olacak biçimde kırmızı
ranki halalar bağlandinda (KL), ILM] ve [MN]
malattiammum uzunluktam srestyla 15 birim, 20 birim
ve 13 birim cilmuştur.
A nosimdad direğin boyu 12 birim olduğuna
göre, D noktasındaki direğin boyu kaç
birtimidir?
E) 42