Cozebilir misiniz luutfen

A =\ x| sqrt(5) < x < 3sqrt(5) ,x in } B =\ x| x ^ 2 < 4sqrt(5)

x in Z

kümeleri için s(AB) kaçtır