Çözebilir misiniz çözemedim de

4.4.
5,5
21
Test Okul Üniversite Hazırlık
4.
3.
N
YGS
Temel
Matematik
53
1 Seviye 211
1.
A)
A)
f(x) = 3x-21
olduğuna göre, f’(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 3x + 21
9= 3x-21
x = 3y - 21
r’(x) =
3x-5
4
X + 21
3
f(x) =
2x + 5
4-2x
3x + 5
4
D) 4x + 5
3
D)
B)
olduğuna göre, f(x) fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
2x - 4
5-2x
X-3
21
B)
4x-3
5
4x-5
B)
2x + 2
E)
f: R-(2)→ R-(-1) olmak üzere,
2x + 5
4-2x
olduğuna göre, f’(x) aşağıdakilerden hangisidir?
BİR FONKSİYONUN TERSİ
X-21
3
X+21= 3.4
3
E)
57+3
C) 2+3
21
2x-5
2x-4
f(x) = 3x-2
olduğuna göre, f(-5) değeri kaçtır?
A) -1
B)-3
C) -8
D) -15
4x-5
3
C)
CEVAPLAR
4x-5
2x - 2
E)-17
F(33= 2 ->F (7) = 3
f^* (-2) = 1 → f(₁) = -2
6.
1(x) = 7x + a
r¹(2)=-2
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 14
f(x) = 3x + 5
r¹(2k + 1) = -2
olduğuna göre, k kaçtır?
A)-2
B)-1 C) O
7. f: R→ R olmak üzere,
f(mx + 1) = 3x-2
f’(-5) = 7
olduğuna göre, m kaçtır?
A) -6
B)-2 C) 2
D)-12
E)-16
D) 1 E) 2
D) 3 E) 5
8. f doğrusal fonksiyon olmak üzere,
r¹(7) = 1
f(3) = 3
olduğuna göre, f(2) kaçtır?
A) 1
B) 5
C) 7 D) 9 E) 11