Cozebilecek acil

7
B), pH
7
Fen bilimden dersinde ogretmen Melek’e ve Derire içinde huzhu su bulunan bir kap veriyor. Daha sonra şekilde görülen s
derinden kate raryta dokmeters ve her işlem sonunda olupan pt değişiminin grafiğini çizmelerini istiyor.
Malek
7
C) PH
D), pH
Denn
işlem
2.
Iglem işlem
Melek ve Derin’ in pH değişimini gösteren grafikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Melek’in grafigi
2.
glem
2.
iglem
Tunu
2
işlem işlem
Turki
2 Item
Derin’in grafigi
işlem
PH
işlem
pH
DH
işlem
1.
iplom
2
işlem
2
işlem
2.
işlem
Karbonat
2.
plem
Zaç yadı
KORO SU
Kezzap