Çizgisel momentum formülü nedir?

Çizgisel Momentum Formülü Nedir?

Çizgisel Momentum Formülü

Bir cismin kütlesi ile çizgisel hızının çarpımına çizgisel momentum denir.

Çizgisel momentum büyük P harfi ile gösterilir.

Çizgisel momentum Formülü;

\Large P=m.V

dir.