Cevapları bilinmiyor

Atan geceyi glindore, gündüzü geceye gevine gören ve düşünenler için bunlardan alınacak treter vardu.
(Nür suresi, 44 ayet)
Insan, Ten ökdukten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim? diyor. Insan, disha
once hiçbir şey değit iken kendisini yarattiğimiz düşünmez mi?
(Meryem suresi, 66 ve 67. ayetler)
B "Ontar bu söz (Kur’an) üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen
bir şey mi geldi?
(Mo’minan suresi; 68. ayel)
IV. "Onlar ayakta dururken, otururken, yalarken hep Allah anatar: göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler
Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadin, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru
derler
(A4 Imran suresi 191. ayet)
V. "Allah hikmet dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayir verilmiş demekir. Bunu
ancak akıl sahipleri anlar
(Bakara suresi, 269. ayet)
Kur’an’ın insan aklına yüklediği amaçlar düşünüldüğünde verilen ayetlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birincs ayette evrendeki uyum ve düzenden ders çıkarmamiz istenmektedir.
B) ikinci ayette ak yürülerek doğruya ulaşmanın önemine vurgu yapılmaktadır.
C) Üçüncü syete vahyin akildan öncelikli olduğuna değinilmektedir.
D) Dördüncü ayette ince bir kavrayışla yaratiliş amacinin anlaşılması beklenmektedir.
E) Beşinci ayette düşünüp anlamanin ayrıcalığı üzerinde durulmaktadır.
9. Islam dünyasında 7. yüzyılda başlayan ilim ve düşüncedeki gelişim, 10. yüzyılda tam anlamıyla zirveye ulaş-miştir.
Bu dönemde Müslümanlar arasinda ilim dallannin tasnifini yapmak üzere eserler yazılmaya başlan- miştir.
Birbirinden fark olarak çok sayıda sınıflandırma yapan alimler arasında en önemlileri Farabi. Gazali,
Taşköprüzade ve Kärp Çelebi’dir.
Bu parçada anlatılanlar İslam dünyasıyla ilgili,
1 dünyevi limlerin ön plana çıktiğinin
mi çalışmaların giderek çeşitlendiğinin
Il bazı isimlerin imde öncü kabul edildiğinin
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
A) Yalniz
B) Yalnız il
C) I ve II.
D) I ve III.
E) Il ve Ili