Cevap belli degil

Hızları saatte 110 km ve 80 km olan iki araç sırasıyla A ve B noktalarından aynı anda yola çıkıyor.

|AB|=|BC| = |CD|

804604

110 km/sa.

80 km/sa.

A

B

f

88

Saatteki hızı 110 km olan aracın |CD| arasın- daki yokuşta hızı oranında azalıyor.

60

Saatteki hızı 80 km olan aracın |CD| arasın- daki yokuşta hızı oranında azalıyor.

:black_circle: B.noktasındaki araç; D noktasına, A noktasın- daki araçtan 15 dakika daha önce varmıştır.

Buna göre (AB) yolu kaç kilometredir?