Cevap: - 36 soruya bakar mısınız?

|x + 8| = x + 8

olduğuna göre, x’in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı