Cevabım doğrumu

Kurmak Sağlamak, oluşturmak

Biçim: Bir nesnenin diş çizgileri bakımından niteliği dıştan görünüşü, şekil Zaman: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği

veya geçmekte olduğu süre, vakit

Aşağıdakilerin hangisinde "kurmak, biçim, zaman sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır?

A) Yılın bu zamanları doğanın tadına varacağımız bir yerde, farklı biçimlerdeki çadırlarımızı kurup yaşa min keyfini sürerdik.

B) Iletişimin her biçiminde, her şeyden önce, iletişim

kuracak bireylerin birbirlerine yeterli zaman ayırma-

şı iletişimin niteliği açısından önemlidir.

Ortak projede çalıştığımız insanlarla zaman içinde kurduğumuz bu güzel dostluk, farklı çalışmalarla yeni bir biçim aldı.

Atölyede ilk defa bir araya gelen çocuklar arasında kısa zamanda güzel bir arkadaşlık kurulmuştu, bu, yaptıkları seramiklerin biçimine de yansıyordu.

A şıkkı doğru bence de @ORHAN_Orhan