Çemberde uzunluk

Yukarıdaki şekilde |AO| = 4 birim ve m( hat BC )= 120 deg * OI -duğuna göre, |AB| +| AC | toplamı kaç birimdir?