Cebirsel ifadeler

nite
3
6.
test 34
a. (a-2)
3. (a + 1)
-1.(a +3)
Verilen kutulardaki cebirsel ifadeler topla-
nırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) a²-3
C) 6-a²
2
B) a + a
D) a²
7. Ali’nin yeni aldığı bir kitabın her gün okudu-
u sayfa sayıları aşağıda verilmiştir.
9. M
ac
(3
Sir
ad
us
B
A

@Sanem