Cebirsel ifadeler soru

Yukarıda bir kenar uzunluğu x+2 metre olan kare şeklindeki arsanın bütün kenarlarından 1’er
metre boşluk bırakılarak bir site kurulmuştur. Bu sitede bir kenar uzunluğu b metre olan kare
şeklindeki bölgeye apartmanlar, bir kenar uzunluğu a metre olan kare şeklindeki bölgeye
havuz ve dikdörtgen şeklindeki bölgelere aynı büyüklükte olan otopark ve park kurulmuştur.
Dikdörtgen şeklindeki bölgelerin kısa kenari a metre uzun kenar ise b metredir.
x + 2m
Geri kalan bölgeler de yeşil alan olduğuna göre yeşil alanı metrekare cinsinden
gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x-a+b). (x + a + b)
C) (x-a-b). (x+a+b)
2023/1/31 12:13