Çarpanlar ve katlar konusu

Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden tam kare olan kırmızı ve mavi renkli kare şeklinde parçalara ayrılmıştır.

Mavi kartonlardan birinin bir yüzünün alanı ile kırmızı kartonlardan bir yüzünün alanı arasın- daki fark 60 cm² ile 70 cm² arasındadır.
Buna göre oluşan son şekilde sarı bölgenin kenarları arasındaki fark kaç santimetredir?