Çarpanlar katlar

ÇARPANLAR VE H
İki Doğal Sayının En Büyük Ortak Böler
A) 400
4L
C) 250
2000
2006
ekol
$200 ml
Yukarıda iki süt varili ve içinde bulunan
süt miktarı verilmiştir. Varillerdeki süt-
ler birbirine karıştırılmadan her şişede
KmL süt alacak şekilde şişeleniyor. Bu iş
sırasında hiç süt artmadığına ve K bir
doğal sayı olduğuna göre K en fazla kaç
olabilir?
B) 320
D) 200
520d
52002
2600 24
490
16.
46
10. İk
11.
624
da
İk
S
Sa
A
5