Canlıların ortak özellikleri nelerdir

Canlıların ortak özellikleri nelerdir

Canlıların ortak özellikleri

Hücresel yapı
Metabolizma
Homeostazi (iç denge)
Beslenme Solunum
Sindirim
Boşaltım
Dolaşım
Büyüme ve Gelişme
Çoğalma (Üreme, replikasyon)
Hareket Çevresel uyarılara tepki
Adaptasyon
Ölüm