C ve E şıkkı arasında kaldım


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlı şı yapılmıştır?

A) Bir işte başarılı olmanın birçok yolu vardır ama inisiyatif almadan başarılı olmanın yolu yoktur.

B) Arkadaşlarınızın arasında boşboğaz biri varsa

gizli şeyler yapabilmenizin olanağı pek yok gibi dir. C) Ülkemizin endüstri hamlesini tamamlayabilme si için yüksek okullara fazlasıyla önem vermesi

gerekir.

D) Son okuduğum romanda bir savaş kahramanının

ülkesini yüzüstü bırakanlardan aldığı intikam an

latılıyordu.

E) Yabancıların ülkemizde en çok misafir severliği mizden etkilendiği çok önemli bir dergide yayım lanmıştı.