Buna göre, noktalı yerlere yazılması gereken sayı- ların toplamı kaçtır?

Aşağıdaki şekillerde yeşil kutucuğun içindeki sayı- nin, pembe kutucuğun içindeki sayının yüzde kaçı olduğu bulunarak turuncu kutucuğun içine yazıla- caktır.

Buna göre, noktalı yerlere yazılması gereken sayı- ların toplamı kaçtır?