Buna göre, hataların düzeltilebilmesi için hangilerinin yeri birbiriyle değiştirilmelidir?

Bohr Atom Modeli’ne göre, şekil üzerinde atomun yapısı gösterilirken bazı hatalar ya- pılmıştır.

Proton

Çekirdek

Elektron

Katman

Buna göre, hataların düzeltilebilmesi için hangilerinin yeri birbiriyle değiştirilmelidir?

A) Proton ve çekirdek

B) Proton ve elektron

C) Çekirdek ve katman

D) Elektron ve katman

Çekirdekte proton ve nötron, katmanlarda olan ise elektrondur. görselde ise Proton elektronun yerinde. cevap B

1 Like