Buna göre bu karton bardaklardan 5 tanesi iç içe konulduğunda oluşan yapının yüksekliği kaç santimetre olur

İki özdeş karton bardak Şekil-1’deki gibi üst üste konulduğunda oluşan yapının yüksekliği 320 cm, aynı karton bardaklar Şekil-2’deki gibi iç içe konulduğunda oluşan yapının yüksekliği sqrt(125) cm olmaktadır.

Buna göre bu karton bardaklardan 5 tanesi iç içe konulduğunda oluşan yapının yüksekliği kaç santimetre olur