Buna göre, Ayşe'nin kız kardeşinin kütlesinin alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Eşit aralıklara bölünmüş baskül göstergesindeki kırmızı ibre, tartılan kişinin kütlesini göstermektedir.

Taha ile Ayşe arasındaki kütle farkı 4 kg olmak üzere; önce Taha tek başına, daha sonra Ayşe ile kız kardeşi birlikte tartılmış ve aşağıdaki görüntüler oluşmuştur.

54

36

38

56

Buna göre, Ayşe’nin kız kardeşinin kütlesinin alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?