Buna göre aşağıdakilerden hangisi Chen asalı değil- dir

soru:

(a-2) bir asal sayı olmak üzere, a sayısı da asal oluyorsa veya a sayısı iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabili- yorsa (a-2) sayısına “Chen asalı” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Chen asalı değil- dir?