Bulabilirisiniz

Bilgi: Bir elementin son katmanındaki eletron sayısı-
na değerlik elektron sayısı denir.Periyodik tablonun
ilk 18 elementi içinde yer aldığı bilinen K, L, M ve N
elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Verilen bilgilere göre K, L, M ve N elementlerinin
periyodik cetvele doğru yerleştirilmiş hali aşağı-
dakilerden hangisidir?
A)
Değerlik elektron sayıları aynı olan K ve L ele-
mentleri farklı element sınıfındadır.
M elementi, atom numarası en küçük olan me-
taldir.
Aynı periyotta bulunan N ve L elementlerinden,
N elementinin atom numarası L elementinin atom
numarasından 1 fazladır.
M L
N
B) M
D)
C) M
M
K
L N
K
L
N
K
K
L
N