Bu soruya bakabilir misiniz

erden
2+2
ılır.
249
10.
+3 -2
As₂S3 + HNO3 + H₂O → H₂AsO
H₂AsO+NO+S
4
tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde
suyun katsayısı kaç olur? -2.3
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8.E 9.C 10.D