Bu sayfa acil lazım

E) 4
KAVRAMA
16
9.
C) 2arctan
TESTI
8
8.
7.
A
20
A) 1
TESTI
45"
B
E) 3arctan(x)-1
8
ABC üçgeninde
olduğuna göre, (AC)= x kaçtır?
A) 40 B) 20-2 C) 10v2 D) 10 E) 40/2
60
B)
8
9
30°
24 m
10 m
90
JAB|60, (AC) 70. (BC) 90
olduğuna göre, sin(C) ifadesinin değeri kaçtır?
sin(A)
D) 3arctan(+3
12/
19
ABC üçgeninde
m(Ⓡ) -45
mic)=30*
16 m
ABI-20
70
C
D)
3
Bir şehir meydanına şekildeki gibi üçgen biçiminde bir anit
dikilmiştir.
Bu anıtın kenar uzunlukları 24 m, 16 m ve 10 m olduğu-
na göre anıtın tepe noktası ile yer arasındaki uzaklık kaç
m’dir?
A) 3√10 B) 4√10 C) 3√15 D) 4√15 E) 4√TO
19
Trigonometri
O
10.
11.
12.
A) 5
18
mA)-m(C)-90. AB-7, BC-21
olduğuna göre, tan(C) kaçtır?
AL
8
4
A)
b
B)
3
301

[S₁ ABC üçgeninde B) MATEMATIK A B A(ABC)-S₁. A(DEF)-S₂ olduğuna göre, $ ifadesinin değeri kaçtır? $₂ B) C Test No 7464 G1 D 30 D) 3 D S C BD-2CD), m(DAC) = 30°, m(BAD)=a 6/2 E 3 olduğuna göre, sina aşağıdakilerden hangisidir? 20 2b b 0 45% Dª [11]
120
13
14
D)
E17
F
AAUDI
BS
20
15
160
17
18
19
20
11. Sinif Matematik Yaprak Test