Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda- kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir

 1. Araştırmacı, bilimsel bir makale yazarken ko-
  nuyla ilgili önceki çalışmalardan yararlanabilir.
  onlara göndermelerde bulunabilir ancak bunu
  yaparken alıntıların ve göndermelerin hangi
  kaynaklardan yapıldığını mutlaka yazının
  içinde ve sonunda belirtmeye özen gösterir.
  Ayrıca bilimsel makalelerde fotoğraf, gra-
  fik, tablo, poster vb. materyalleri kullanmak
  makaleyi … ve anlaşılır hale getirecektir.
  Bilimsel yazıların nerede yayımlandığı önem-
  lidir. Bir makale ne kadar nitelikli olursa olsun yayımlandığı dergi…o makalenin geçerliliği olmayacaktır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir
A) bilimsel - edebi nitelikte bir dergiyse
B) kanıtlanabilir - ulusal ölçekte bir yayınsa
C) somut - belirli standartları taşımıyorsa
D) özgün-bağımsız bir nitelik taşımıyorsa
E) akademik - popüler bir dergi değilse

TÜRKÇE TESTİ
DIKKAT: Bu bölümde cevaplayacağiniz soru sayısı 40’tir.

 1. Araştırmacı, bilimsel bir makale yazarken ko-
  nuyla ilgili önceki çalışmalardan yararlanabilir.
  onlara göndermelerde bulunabilir ancak bunu
  yaparken alıntıların ve göndermelerin hangi
  kaynaklardan yapıldığını mutlaka yazının
  içinde ve sonunda belirtmeye özen gösterir.
  Ayrıca bilimsel makalelerde fotoğraf, gra-
  fik, tablo, poster vb. materyalleri kullanmak
  makaleyi ve anlaşılır hale getirecektir.
  Bilimsel yazıların nerede yayımlandığı önem-
  lidir. Bir makale ne kadar nitelikli olursa olsun
  o makalenin geçerliliği
  yayımlandığı dergi-
  olmayacaktır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir
A) bilimsel - edebi nitelikte bir dergiyse
kanıtlanabilir - ulusal ölçekte bir yayınsa
C) somut - belirli standartları taşımıyorsa
D) özgün-bağımsız bir nitelik taşımıyorsa
E) akademik - popüler bir dergi değilse
3. Divan nesrinde
pek çok eserin
süslü ve tumtu
rada asıl amaç,
mak ve metind
bir üslup oluşt
final dergisi
Bu parçadak
karşılayabile
rin hangisine
AO günkü
katılarak
vermişti
B) Talihin
aptalla:
kardı.
C) Yahya
eleştin
D) Şiirle
da g
mez
E) Her
tutk
yan
4. Sana
özgü
okur
sağl

@EX_TAKIMI Bana göre Cevap C şıkkıdır. Görsel veriler kuklanmak makeleyi daha somut hale getirir belirli bir standartı olmayan makele geçerlidir diyemiz.