Biyoloji soy ağacı

murtaya
yumurta
ayı ger-
z m
N
A) Yalnız 1
DYll ve Ill
A) 1 ve 2
3
B) Yalnız II
20. Aşağıdaki soyağacında otozomal dominant olarak
kalıtılan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler
taralı olarak verilmiştir.
B) 3 ve 4
D) 2, 3 ve 4
DYT ve il
E) I, II ve III
2
Soyağacında numaralarla ifade edilen bireylerden
hangileri kesinlikle heterozigot genotiplidir?
0
C) 1, 2 ve 3
E) 1,2,3 ve 4
Diğer sayfaya geçiniz


Yani ben böyle buldum umarım yararlı olmuştür