Biyoloji madde geçişi sorusu

  1. Aşağıda, tatlı sularda yaşayan bir öglenanın gerçekleştirdiği madde alışverişi oklarla gösterilmiştir.

% 0,8 Na

% 0,1 NH3

% 0,2 Na

% 0,01 NH3

Bu verilere dayanılarak,

  1. Na nın hücre içine girişi öglenanın canlı olduğunu gösterir. II. NH,'ün hücre dışına çıkışında ATP harcanır.

III. H₂O moleküllerinin kontraktil kofulla atılmasında ATP harcanır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Acil bakar mısınız lütfenn