Bitki atıklarının oksijen ile teması kesilerek fermante edilmesi sonucu hangi enerji elde edilir?

Bitki atıklarının oksijen ile teması kesilerek fermante edilmesi sonucu hangi enerji elde edilir?

Bitki atıklarının oksijen ile teması kesilerek fermante edilmesi sonucu hangi enerji elde edilir?

Cevap:

Bitki atıklarının oksijen ile temasının kesilerek fermante edilmesi sonucunda biyogaz adı verilen bir enerji kaynağı elde edilir. Biyogaz, metan (CH4) ve karbondioksit (CO2) gazlarından oluşan bir gaz karışımıdır.

Bu işlem, organik materyallerin (bitki atıkları, gıda atıkları, hayvan atıkları vb.) mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması ve çürütülmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu süreçte mikroorganizmalar, organik maddeleri metabolize eder ve metan gazı üretirler. Oksijenin yokluğu, organik maddelerin çürümesi için anaerobik koşullar sağlar ve bu nedenle bu işlem “anaerobik fermantasyon” olarak bilinir.

Biyogaz, özellikle elektrik ve ısı üretmek için kullanılır. Ayrıca araç yakıtı olarak da kullanılabilir veya doğal gazın yerine kullanılabilir. Biyogaz, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır.