Bir çay bahçesi sahibi açık alana masa koymak için ayırdığı kare şeklindeki alanı

Bir çay bahçesi sahibi açık alana masa koymak için ayırdığı kare şeklindeki alanı, boyutlan 18 cm ve 30 cm olan dik dörtgen şeklindeki paket taşlan ile aralanında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kaplatacaktır. Bu paket taşları sadece dikey olarak şekil 1 deki gibi veya sadece yatay olarak şekil 2 deki gibi yerleştirilebilmektedir.

Paket taşları arasında hiç boşluk kalmadan alanın tamamı doldurulabilmektedir. Masa koymak için aynlan karesel alanın bir kenar uzunluğu 500 cm’ den küçük tam sayı olduğuna göre bu alanın çevresi en fazla kaç santimetre olur?