Ben bu soruyu çok iyi anlamadim

Yapılan araştırmalara göre bir insan yılda ortalama 32 000 000 defa nefes alıp 32 * 18

Buna göre 70 yıl yaşayan bir insanın, ömrü bo- yunca ortalama nefes alıp verme sayısının bi- limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

32 000 000 × 70
=2 240 000 000
9
=2,24.10 =D
32 milyon çarpı 70 eşittir 2 milyar 240 milyon ve bunun bilimsel gosterimi isteniyor
onun için cevap D şıkkı