Bakar mısınız?

MATEMATIK
1.
dir
a, b ve c pozitif tam sayılar ve
9a+7b
6bc olduğuna göre,
2
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) a ve b çift sayıdır.
B) a ve b tek sayıdır.
C) a çift ise b çift sayıdır.
D) a tek ise c çift sayıdır.
E) a tek ise b çift sayıdır.
50+76+4C=
40
74
+280+11
www.