Bakar mısınız


İp ile dikdörtgenin arasında kalan en küçük üçgenin ala ni 140c * m ^ 2 ve en büyük üçgenin alanı 260c * m ^ 2 dir.
KARE
Çiviler ile dikdörtgenler arasındaki uzaklık en büyük olduğuna göre, Erhan Usta bu şekilde en çok kaç çerçeve asmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
14. x ,y, z pozitif doğal sayılar olmak üzere,
x < y < z
ekok (x, y) = 60
ekok (y, z) = 90
veriliyor.
Buna göre, x + y + z toplamının en büyük değeri
kaçtır?