Bakar misiniz

Yukarıda A ile B sayılarının Model I ile EBOB u, Mode Il ile EKOK u hesaplanarak C sayısının bulunuşu göste rilmiştir.

Buna göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?