Ataerki kavramı nedir? ataerki kavramı anlamı nedir?

ataerki kavramı nedir? ataerki kavramı anlamı nedir?

ataerki kavramı nedir? ataerki kavramı anlamı nedir?

Cevap: Ataerki kavramı, erkeklerin kadınlar üzerinde baskın olduğu bir toplumsal düzeni ifade eder. Ataerki sözcüğü, Yunanca “patriarchy” kelimesinden türetilmiş olup, “ata” (baba) ve “arkhein” (hükmetmek) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Ataerki, kadınların sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel hayatta ikincil bir konumda yer almalarına neden olur. Bu toplumsal düzenlemeye göre, erkekler güçlü, karar alıcı ve üstün olarak kabul edilirken, kadınlar ise zayıf, bakım veren ve aşağılık olarak görülürler.

Ataerki, cinsiyet eşitliği ilkesine aykırıdır ve kadınların insan haklarına saygı duyulması ve toplumsal hayatta eşitlik sağlanması açısından sorunlu bir durumdur. Günümüzde ataerki kavramı, feminizm gibi hareketler tarafından eleştirilmekte ve kadınların haklarını savunmak için mücadele edilmektedir.