Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir

TYT - Türkçe
TÜRKÇE TESTI

 1. Bu testle 40 soru vardn
 2. Cevaplarnizi, cevap kağıdinin Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
  ham değişikliği, gezegenimizin tarihi boyunca so
  nap giden doğal bir-olmasına karşın, 19. yüzyı
  in ortaların bu yana, iklimdeki doğal değişim
  lere ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi
  -yeni bir döneme girilmiştir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
  den hangisi sırasıyla getirilmelidir?
  A) düzen-değiştirdiği
  B) süreç-düzenlediği
  C) davranış-dönüştürdüğü
  D) olgu-etkilediği
  E) durum-biçimlendirdiği
  Kurumuş tarlaların üzerinde yürüdükten, hafif bir
  sirti tırmandıktan sonra, yarısına kadar açık duran
  paslı bir demir kapıyı geçtim; aralarından otlar fiş-
  kıran çakıl döşeli bir yoldan yürümeye başladım.
  İki tarafımda vahşileşmiş ağaçlar ve artık tümsek
  hálini almış eski çiçek tarhları vardı.
  Bu parçada altı çizili sözcüğün cümleye kattığı
  anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Artık tırmanmaktan yorulmuştu, kalbi göğüs ka-
  fesini parçalayacak gibi atıyordu.
  B) Sirtinda siyah, harap olmuş bir elbise; ayağın
  da eskimiş rugan potinler vardı,
  C) Bu da aynı kırmızı çilli, çürük beyaz deriyle
  kaplıydı ve bir insanınkinden ziyade ince bir el-
  diven giydirilmiş bir iskeletin eline benziyordu.
  D) Ben, bütün korkuma rağmen nerede ve nasıl
  biteceğini bilmediğim bakımsız merdiveni kivn–
  la kıvrıla çıkıyordum.
  OMIX Shot on X400nde ağaçlar, ka-
  rışık şekilli dağlar, hayat ve işık dünyası vardı.
  OGM
  MATERYAL
  Ortaöğretim
  Genel Müdürlüğo
 3. Bahçe işlerine başlamadan önce tehlike yaratmama
  si için cereyanı kestim. Güllerin etrafında biten yaban
  otlannı kesmeye başladım. lyice kök salmiş bir ya
  ban otunu keserken bir an canimin yandığını hisset-
  tim. Bir anlik dikkatsizlik işte. Parmağımı kesmişim.
  Parmağım kanamaya başlayınca çalışmayı kesmek
  zorunda kaldım. Içeriye girip parmağımı sardım.
  Bu parçada “kosmok” sözcüğü aşağıdaki an-
  lamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde
  kullanılmamıştır?
  A) Akımı durdurmak
  B) Dibinden ayırmak
  C) Kesici bir araçla yaralamak
  D) Ara vermek
  E) Son vermek, gidermek
  2023-01-10 08:35:59