Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimler- den biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimler- den biri değildir?

A) Kırsal nüfus oranı azalmıştır.

B) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.

C) Ortalama yaşam süresi uzamıştır.

D) Yaşlı nüfus oranı azalmıştır.

E) Tarım sektöründe çalışanların oranı azalmıştır.