Aşağıdakilerden hangisi Atmosferin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A) Yukarıdan aşağıya doğru ısınır.
B ) Gölge kısımların aydınlanmasını sağlar.
C) İklim olaylarının oluşmasını sağlar.
D) Ağır gazlar alt kısımlarda toplanmıştır.
E) Kutuplara doğru gidildikçe yoğunluğu artar

Aşağıdakilerden hangisi Atmosferin özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Atmosferin özelliklerinden biri Yukarıdan aşağıya doğru ısınması değildir. Doğru cevap A dır.