Aşağıda verilen ifadelerin tamkare ifade olabilmesi için k yerine gelmesi gerek saylari bulunuz

LER
e) 144x*+Kxy + y²
f) Kx² - 40xy + 4y²
g) a² + 22a + K
h) 9x² - Kx + 64

  1. 4x² - Kx + 81
    i) 100m² + 20m + K
    j) (5x + b) (5x-b)
    P
    Shot on GM 21