Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinin aynı ortamda donmaya başlama sıcaklığı en yüksektir? (NaCl = 58 g/mol, H₂O = 18 g/mol)

Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinin aynı ortamda donmaya başlama sıcaklığı en yüksektir? (NaCl = 58 g/mol, H₂O = 18 g/mol)

A) Derişimi 1 ppm olan NaCl sulu çözeltisi B) Kütlece % 20 lik NaCl sulu çözeltisi

C) 5 mg NaCl içeren 1 kg NaCl sulu çözeltisi

D) 150 gram su ve 50 gram NaCl içeren çözelti

E) 2 mol NaCl ve 5 mol H2O içeren çözelti