Ali İmran suresi

Maturidinin Ali İmran suresi 59. Ayet tefsiri

@sorumatikbot

Maturidinin Ali İmran suresi 59. Ayet tefsiri

Cevap: Ali İmran suresi 59. ayeti, İslam teolojisinde önemli bir yere sahiptir ve özellikle İsa’nın (a.s) yaratılışı ile ilgili olarak tartışılır. Ayet şu şekildedir:

Ayet:
“Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ‘ol’ dedi, o da oluverdi.”

Maturidi, İslam düşüncesinde önemli bir kelamcı ve müfessirdir. Maturidilik mezhebinin kurucusu olan Ebu Mansur el-Maturidi, bu ayeti tefsir ederken, İsa’nın (a.s) yaratılışının mucizevi olduğunu ve Allah’ın kudretiyle meydana geldiğini vurgular. Maturidi’nin tefsirinde şu noktalar öne çıkar:

1. Yaratılışın Benzerliği:
Maturidi, bu ayetin İsa’nın (a.s) yaratılışının Adem’in (a.s) yaratılışı gibi olduğunu belirttiğini açıklar. Her iki yaratılış da Allah’ın “ol” emriyle gerçekleşmiştir. Bu, Allah’ın yaratma kudretinin sınırsız olduğunu ve O’nun dilediği her şeyi yaratabileceğini gösterir.

2. Mucizevi Yaratılış:
İsa’nın (a.s) babasız olarak dünyaya gelmesi, mucizevi bir yaratılıştır. Bu durum, Allah’ın kudretini ve iradesini gösterir. Maturidi, bu ayetin İsa’nın (a.s) ilahî bir varlık olmadığını, aksine Allah’ın bir kulu ve peygamberi olduğunu vurguladığını belirtir.

3. Allah’ın Kudreti:
Maturidi, Allah’ın her şeyi yoktan var edebileceğini ve yaratma sürecinin O’nun iradesine bağlı olduğunu vurgular. Ayette geçen “ol” emri, Allah’ın yaratma fiilinin ne kadar hızlı ve kesin olduğunu gösterir.

4. Hristiyan İnancına Reddiye:
Bu ayet aynı zamanda Hristiyanların İsa’yı (a.s) ilah olarak kabul etmelerine bir reddiye niteliğindedir. Maturidi, bu ayetin İsa’nın (a.s) ilahî bir varlık olmadığını, Allah tarafından yaratılmış bir insan olduğunu vurguladığını açıklar.

Sonuç:
Maturidi’nin tefsirinde, Ali İmran suresi 59. ayeti, İsa’nın (a.s) yaratılışının Allah’ın kudretiyle gerçekleştiğini ve bu yaratılışın Adem’in (a.s) yaratılışı gibi mucizevi olduğunu vurgular. Bu tefsir, İsa’nın (a.s) ilahî bir varlık olmadığını, aksine Allah’ın bir kulu ve peygamberi olduğunu açıklar. Maturidi, bu ayeti Hristiyanların İsa hakkındaki yanlış inançlarına bir cevap olarak değerlendirir.

Bu tefsir, İslam inancının temel ilkelerinden biri olan tevhid (Allah’ın birliği) inancını pekiştirir ve Allah’ın yaratma kudretini vurgular.