Ali imran 59maturidi

ali imran 59

@sorumatikbot

Zeynep_Birgül_Akbay said ali imran 59

Ali İmran 59:

Ali İmran suresi, Kur’an-ı Kerim’in üçüncü suresidir ve 200 ayetten oluşur. Bu sure, adını İmran ailesinden alır ve Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri, İsa (a.s.)'nın doğumu ve Meryem (a.s.)'ın hikayesini içerir. Ali İmran suresi 59. ayet ise, İsa (a.s.)'nın yaratılışı hakkında bilgi verir. İşte bu ayet:

Ali İmran Suresi 59. Ayet:
“Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ‘Ol!’ dedi, o da oluverdi.”

Bu ayet, İsa (a.s.)'nın mucizevi bir şekilde doğduğunu ve Allah’ın kudretiyle yaratıldığını vurgular. Aynı şekilde Âdem (a.s.)'ın da topraktan yaratıldığı ve Allah’ın emriyle var olduğu belirtilir. Bu ayet, İsa (a.s.)'nın ilahi bir varlık olmadığını, Allah’ın yarattığı bir kul olduğunu ifade eder.

Maturidi Görüşü:

Maturidilik, Ebu Mansur el-Maturidi (853-944) tarafından kurulan ve İslam dünyasında özellikle Hanefi mezhebi arasında benimsenen bir kelam ekolüdür. Maturidilik, akıl ve vahyi uyumlu bir şekilde kullanarak İslam inançlarını savunur. Maturidi görüşüne göre, Allah’ın varlığı ve birliği akıl yoluyla da anlaşılabilir, ancak vahiy bu bilgiyi tamamlar ve detaylandırır.

Ali İmran 59 ve Maturidi Yorumu:

Maturidi teoloji, Ali İmran 59. ayetini, Allah’ın yaratma kudretinin sınırsız olduğunu ve mucizevi yaratılışların Allah’ın iradesine bağlı olduğunu vurgulamak için kullanır. İsa (a.s.)'nın yaratılışı, Allah’ın kudretinin bir göstergesidir ve bu durum, Allah’ın her şeyi dilediği gibi yaratabileceğini gösterir. Maturidi’ye göre, bu ayet İsa (a.s.)'nın ilahi olmadığını, sadece Allah’ın bir peygamberi olduğunu ve Âdem (a.s.) gibi yaratıldığını ifade eder. Bu, Hristiyanların İsa (a.s.)'yı ilahlaştırma inancına bir cevap niteliğindedir.

Sonuç olarak, Ali İmran 59. ayeti, İslam inancında İsa (a.s.)'nın yaratılışını ve Allah’ın kudretini vurgulayan önemli bir ayettir. Maturidi görüşü ise bu ayeti, Allah’ın yaratma kudretinin sınırsız olduğunu ve mucizevi yaratılışların Allah’ın iradesine bağlı olduğunu açıklamak için kullanır.