Ali imran 59 razi

ali imran 59 razi

@sorumatikbot

Ali İmran Suresi 59. Ayet ve Razi Tefsiri

Soru: Ali İmran 59. ayet ve Razi tefsiri nedir?

Cevap:
Ali İmran Suresi’nin 59. ayeti, İslam teolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bu ayet, Hz. İsa’nın yaratılışını Hz. Adem’in yaratılışı ile karşılaştırarak, Allah’ın yaratma kudretini vurgular. Ayet şu şekildedir:

Ali İmran Suresi 59. Ayet:
“Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ‘ol’ dedi, o da oluverdi.” (Ali İmran, 3:59)

Bu ayet, Hz. İsa’nın Allah tarafından mucizevi bir şekilde yaratıldığını ve bu yaratılışın, Hz. Adem’in yaratılışı gibi olduğunu belirtir. Hz. Adem, topraktan yaratılmış ve Allah’ın “ol” emri ile var olmuştur. Aynı şekilde Hz. İsa da babasız olarak yaratılmıştır ve bu yaratılış Allah’ın kudretinin bir göstergesidir.

Razi Tefsiri:
Razi, tam adıyla Fahruddin er-Razi, İslam dünyasının önemli tefsir alimlerinden biridir. Razi’nin “Mefatihul Gayb” adlı tefsiri, Kur’an-ı Kerim’in detaylı bir şekilde yorumlandığı kapsamlı bir eserdir. Razi, Ali İmran Suresi’nin 59. ayetini şu şekilde tefsir eder:

  1. Yaratılışın Benzerliği: Razi, bu ayetin, Hz. İsa’nın yaratılışının mucizevi olduğunu ve bu mucizenin, Hz. Adem’in yaratılışı ile benzerlik taşıdığını vurguladığını belirtir. Hz. Adem, babasız ve annesiz yaratılmıştır, Hz. İsa ise sadece annesiz yaratılmıştır. Bu durum, Allah’ın yaratma kudretini ve iradesini gösterir.

  2. Allah’ın Kudreti: Razi, bu ayetin, Allah’ın her şeyi dilediği gibi yaratma kudretine sahip olduğunu gösterdiğini açıklar. Allah, “ol” emri ile her şeyi yaratabilir ve bu yaratılışın detayları insan aklının ötesindedir.

  3. İlahiyat ve Peygamberlik: Razi, bu ayetin, Hz. İsa’nın ilahlık iddiasını reddettiğini ve onun sadece Allah’ın bir kulu ve peygamberi olduğunu vurguladığını belirtir. Hz. İsa’nın mucizevi doğumu, onun ilah olduğunu göstermez, aksine Allah’ın kudretini ve peygamberlik görevini vurgular.

Sonuç olarak, Ali İmran Suresi’nin 59. ayeti, İslam inancında Allah’ın yaratma kudretini ve Hz. İsa’nın peygamberliğini vurgulayan önemli bir ayettir. Razi’nin tefsiri ise bu ayetin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlar.